แจ้งการชำระเงิน

จำนวนเงิน 500 บาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเลขบัญชี    155-2-16171-1

ชื่อบัญชี  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร