วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายการชำระเงิน

ลำดับการชำระเงิน หมายเลขลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ หลักฐานชำระเงิน บันทึกเมื่อ สำหรับเจ้าหน้าที่
PAY-660200155 66010221 Phramaha Jedsada Kampaweera 0814808880 chetatilako@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013050174549AOR01595.jpeg (99 KB)
19/02/2023 at 17:47

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10148

PAY-660200154 66010225 Sarawut Chuenprapa 0849475926 aeysarawut@gmail.com 2 file(s) uploaded to Google Drive:

Screenshot_20230219-173114_Gmail.jpg (392 KB)
TXN_202302194BZdlDDbF4CgEMBOE.jpg (94 KB)
19/02/2023 at 17:32

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10147

PAY-660200153 66010226 พระบุญสิริ มุ่งสุข 0944262271 boonsirimungsuk@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

223368.jpg (191 KB)
19/02/2023 at 12:27

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10146

PAY-660200152 66010229 Veera Nontam 0929865879 veeravever@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013049202833COR03316.jpeg (177 KB)
18/02/2023 at 20:29

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10145

PAY-660200151 66010220 ชัยวัฒน์ โพธิ์หอม 0832564857 mrsoay@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1FE06E6B-C059-4812-B57F-8CD439C9761D.jpeg (146 KB)
18/02/2023 at 19:05

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10144

PAY-660200150 66010219 Phramahatawin Rattanamart 064-9719219 tawin.rattanamart@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

949711.jpg (152 KB)
18/02/2023 at 18:43

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10143

PAY-660200149 66010148 phramahathavee เกณสาคู 0868519891 thavee2519@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676646802351.PNG (809 KB)
17/02/2023 at 22:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10142

PAY-660200148 66010215 prasert wongraksa 093-9194-365 prasert5999@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

6FB22F33-788D-45B6-8786-CAC0B43FE36A.jpeg (352 KB)
17/02/2023 at 20:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10141

PAY-660200147 66010218 พระ ณัฐพล วงษ์จันทร์ 0611899957 uprightness7@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676639038881.jpg (123 KB)
17/02/2023 at 20:05

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10140

PAY-660200146 66010211 พระภัคดี แพงแสน 0872294606 phra.ppakdee23@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676636726318.jpg (93 KB)
17/02/2023 at 19:26

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10139

PAY-660200145 66010209 พระสุวรรณ์ ปูนอ่อน 0840497689 suwanpoonorn1973@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

transfer_20230217_071507.jpeg (280 KB)
17/02/2023 at 17:23

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10138

PAY-660200144 66010212 พระมหาอาทิตย์ โชติสนธิ์ 0985269555 apakaro1983@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (182 KB)
17/02/2023 at 16:26

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10137

PAY-660200143 66010216 พระสุขสันติ ขนกคุณ 0841683696 San_suksanti@hotmail.co.th 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013047235915BOR09264.jpeg (87 KB)
16/02/2023 at 23:59

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10136

PAY-660200142 66010126 พระฉัตรชัย เอี่ยมสอาด 0889474959 chatchaiaey42@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676472810320.PNG (1 MB)
15/02/2023 at 21:54

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10135

PAY-660200141 66010210 พม.ชาญชัย ชุ่มชื่น 0625815261 facebook1230067@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676469216440.png (1 MB)
15/02/2023 at 20:55

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10134

PAY-660200140 66010195 พระพุฒิสรรค์ ไชยคำ 0830900893 nookremix.223@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676386435107.png (1010 KB)
14/02/2023 at 21:58

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10133

PAY-660200139 66010200 พระภูริทัต ปรางนวน 0615252964 phoorithat2538@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__138158093.jpg (336 KB)
14/02/2023 at 21:36

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10132

PAY-660200138 66010205 พระชาย สกุลสุขตลอดปี 083 496 7310 shine6819@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

TXN_202302146U6h4yHAknahjOztY.jpg (187 KB)
14/02/2023 at 21:33

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10131

PAY-660200137 66010207 พระมหารัชมังค์ มณี 0618948662 ratchchamang@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

TXN_202302140c7y0j1iOcspH0xE2.jpg (241 KB)
14/02/2023 at 21:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10130

PAY-660200136 66010206 พระธรรพ์ณธร ศรีสกุลประเสริฐ 0809259151 tammatinna@gamilc.om 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (134 KB)
14/02/2023 at 21:04

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10129

PAY-660200135 66010193 prasgha inpancha 0986023812 inpanchas@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

ฯ.jpg (107 KB)
14/02/2023 at 16:24

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10128

PAY-660200134 66010203 พระครูสมุห์ รชตะ สิทชมภู 0985360444 compay555@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

D7D0A278-9020-403E-AD04-3405564F25E2.jpeg (272 KB)
14/02/2023 at 16:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10127

PAY-660200133 66010201 พระบัญชา พุทธฤทธิ์ 080-3696461 kanthee2015@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

168426.jpg (271 KB)
14/02/2023 at 12:26

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10126

PAY-660200132 66010198 พระกิตติพล ช่างพิมพ์ 0619946729 kittiphol20@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

330398055_498165635842084_2829595591765000285_n.jpg (182 KB)
13/02/2023 at 22:01

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10125

PAY-660200131 66010197 พระมหาคำผัน แหล่ป้อง 0833546952 i-bra1996@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

330727493_746146110113879_1336181033931737316_n.jpg (178 KB)
13/02/2023 at 21:17

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10124

PAY-660200130 66010194 พระมหาณรงค์ สนฺตจิตฺโต 0983248562 lamok372@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

219178.jpg (190 KB)
13/02/2023 at 21:09

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10122

PAY-660200129 66010196 สุรชาติ ซอพรมราช 0929456691 surachatsopommarat@icloud.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

326417068_774040907665670_1891314502356132830_n.jpg (122 KB)
13/02/2023 at 21:08

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10123

PAY-660200128 66010189 phar Sakda Phisaiphan 0953485993 sakdaphisaiphan@icloud.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

C0DC797E-5A5F-4C7C-A53A-69CB1F8AA9C8.jpeg (181 KB)
13/02/2023 at 19:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10121

PAY-660200127 66010190 พระมหาอดิเรก แสงสุระ 0836131787 asangsura@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

IMG_20230213_170417.jpg (772 KB)
13/02/2023 at 17:06

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10120

PAY-660200126 66010191 Phrapalad Phatchayasit Bunnag 0824449691 p.phatchayasit@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

02E68493-5B34-4A2A-9655-CECB14F600C3.jpeg (282 KB)
13/02/2023 at 11:49

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10119

PAY-660200125 66010163 PHRAPALADTHNWA KHAYANTHAM 065-8568556 Thanwa833_@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__21889028-2.jpg (220 KB)
13/02/2023 at 11:10

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10118

PAY-660200124 66010185 วริทริ์ชาการ บุญกิจ 0919615192 Waritchagarn.thaiodc@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpeg (156 KB)
13/02/2023 at 09:52

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10117

PAY-660200123 66010183 พระอนุสรณ์ ใจประการ 0846083361 tonkok.289@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

724DBD75-5AFE-448D-A42F-87D0E1B206C5.jpeg (276 KB)
12/02/2023 at 18:47

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10116

PAY-660200122 66010184 พระมหาวิศิษฐ์ ปานจันทร์ 0997341014 pm.wisit123456@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

ของ พระมหาวิศิษฐ์​ ปญฺญาธโร ปานจันทร์.jpg (116 KB)
12/02/2023 at 18:35

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10115

PAY-660200121 66010186 PHRA WEERAWIT AIEMSA-ART 0826443503 wjlove_jtbass@hotmail.co.th 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676200519666.PNG (1 MB)
12/02/2023 at 18:21

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10114

PAY-660200120 66010188 phra pruetsapha phiangphon 0990058531 EATCHMAY24@GMAIL.COM 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1676200191493.jpg (105 KB)
12/02/2023 at 18:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10113

PAY-660200119 66010187 พระมหาบุญเพ็ง ลาสา 0956545950 penglasa23@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

TXN_202302124C2i1n8NuKr9uMSZE.jpg (176 KB)
12/02/2023 at 17:58

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10112

PAY-660200118 66010167 พระมหาธีระพงศ์ สุริยะธนโชติ 0626426953 Jamezeed2527@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

7ACF2E7A-60B3-4699-870F-6330C8BFEDAF.jpeg (260 KB)
11/02/2023 at 18:51

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10110

PAY-660200117 66010175 ณัฐพล ขอยืมกลาง 0817766617 nattapon10031994@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__35708988.jpg (258 KB)
11/02/2023 at 18:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10109

PAY-660200116 66010182 พุทธิพงศ์ วรโชโต 0611965786 puttipongeakwong@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.png (284 KB)
11/02/2023 at 16:42

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10108

PAY-660200115 66010179 พระธรรมษาพงษ์ พื้นดอนเค็ง 0908219997 chxp3854@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1249.jpg (111 KB)
11/02/2023 at 14:34

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10107

PAY-660200114 66010180 พระมหาสุวิทย์ ศรีมาบุตร 0855982593 seenam072@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

Screenshot_20230211-115342_Video Downloader.jpg (460 KB)
11/02/2023 at 11:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10111

PAY-660200113 66010181 พระมหาบัญชร ปาณีบุตร 0839835238 bodhisaro@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

4E9230A9-85B7-47E8-8D78-34E1CB818D2C.jpeg (334 KB)
11/02/2023 at 10:09

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10106

PAY-660200112 66010178 สมภพ เวชไธสง 0984461651 am111khpnkaen@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

transfer_20230210_201210.jpg (531 KB)
10/02/2023 at 20:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10105

PAY-660200111 66010176 พระปลัดปิยะนันท์ ภิญโญจิตร 0937456565 dzbs2244@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

FD492BE4-A6E1-424B-A7F9-52F781154725.png (1 MB)
10/02/2023 at 19:06

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10104

PAY-660200110 66010177 พระสมุห์กิตติพงษ์01 สมณะ01 0832999076 6310205001@mcu.ac.th 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__35741709.jpg (189 KB)
10/02/2023 at 13:00

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10103

PAY-660200109 66010170 พระวิชญ์ หิรัญฤทธิเดช 0619659395 jiranattapath@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

C8E5CE6F-2B7B-4364-8BEB-52676EB8CF90.jpeg (348 KB)
10/02/2023 at 09:21

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10102

PAY-660200108 66010171 พระสำราญ แกัวบัวดี 0800438355 Dhammaran@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

2520048B-87AB-4544-AEFD-0F527994FDB1.jpeg (357 KB)
10/02/2023 at 08:26

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10101

PAY-660200107 66010172 พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ 0954137426 phrarjan@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (87 KB)
09/02/2023 at 22:13

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10100

PAY-660200106 66010161 พระมหาจักรพงษ์ มุกภักดี 0951915809 jack007god@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__146063362.png (1 MB)
09/02/2023 at 22:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10099

PAY-660200105 66010173 wuthi maicam 0896760766 wuthi1234567@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

พระมหาวุฒิ.jpg (131 KB)
09/02/2023 at 22:03

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10098

PAY-660200104 66010166 พระมหาทศพล โพธิกมล 0958731599 thodsapol748@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

E3C63EED-A5AB-419D-BCCA-3DCFB2B74D4E.jpeg (156 KB)
09/02/2023 at 09:45

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10097

PAY-660200103 66010165 พระมหาประยุทธ์ ยาวิชัย 0882322453 prayut1990_@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

C85CD3CD-7370-4772-96FD-3F5EAD392842.jpeg (290 KB)
09/02/2023 at 05:16

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10096

PAY-660200102 66010162 กฤษณะ มิ่งขวัญ 0618473366 Kritsanamingkwan@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1675865195953.jpg (143 KB)
08/02/2023 at 21:07

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10095

PAY-660200101 66010154 พระวิหาญชัย01 เกษอินทร์01 0959899151 vihanketin@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.JPG (308 KB)
08/02/2023 at 20:53

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10094

PAY-660200100 66010114 พระชาญณรงค์ เสาร์รัตน์ไพร 0909027498 phrachannarong.456@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

329842984_716787093421735_8157248012215409182_n.jpg (181 KB)
08/02/2023 at 15:00

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10093

PAY-660200099 66010155 พระมหาณัฐวัฒน์ ลิ้มรัตน์ 085-590-5260 love2534160@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

F285D684-F3E7-4619-82B7-4BDD47CB8E88.png (1 MB)
08/02/2023 at 08:12

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10092

PAY-660200098 66010122 พระณรงค์ศักดิ์ โสวัฒน์ 0805914651 pm.vissuto29@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

97D963F1-8761-48E7-93D6-00D156486705.png (1 MB)
08/02/2023 at 08:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10091

PAY-660200097 66010160 พระสมุห์ณัฐวัฒน์ ทิตสุวรรณ 0932129307 nattsawan1150@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

A308A446-6DFD-49B8-BEC1-30DCF229943D.jpeg (248 KB)
08/02/2023 at 08:05

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10090

PAY-660200096 66010159 สมศรี พลศิลา 0965965956 0989992565 phlsilasmsri@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1.pdf (163 KB)
07/02/2023 at 21:33

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10089

PAY-660200095 66010157 พัฒนศักดิ์02 มังคะลี02 0840026462 watchman08845@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

22E1B1A8-962E-4878-B6A2-9F4535EAD9B4.png (1007 KB)
07/02/2023 at 20:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10088

PAY-660200094 66010158 พระมหาชาตรี ลอดคำทุย 0935149654 chaa_072@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__32817269.jpg (256 KB)
07/02/2023 at 20:10

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10087

PAY-660200093 66010147 พระบดินทร์ จินดาธรรม 0846147879 phrabadin@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

Slip พระบดินทร์.pdf (274 KB)
07/02/2023 at 16:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10086

PAY-660200092 66010150 พระมหามานพ วิลินไพร 094-835-9642 nopspss10@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

14962.jpg (151 KB)
07/02/2023 at 15:44

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10085

PAY-660200091 66010141 กฤษติน ธราพร 0820892769 kridtin192990@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1675750138374.jpg (2 MB)
07/02/2023 at 13:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10084

PAY-660200090 66010127 ศรีนรินทร มโนกุล 0957899654 narindej@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

542902.jpg (197 KB)
06/02/2023 at 21:59

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10083

PAY-660200089 66010149 พระครูสุสีลพิมล อักษร01 0861977223 watmuaengmun@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

screenshot_20230206_204320.png (1 MB)
06/02/2023 at 20:47

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10082

PAY-660200088 66010152 พระอธิพงศ์.02 ร่วมชาติ.02 0953257963 Chotikun072@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

839EBBB5-6CDE-47B3-B72F-4D30533C732E.jpeg (530 KB)
06/02/2023 at 20:43

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10081

PAY-660200087 66010105 พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 089-2492999 irobesu@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

F782AF19-845A-40E7-831E-D75A4F398375.png (1009 KB)
06/02/2023 at 13:27

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10080

PAY-660200086 66010139 พระนพกร ทรัพย์ราชันย์ 0876468048 longdo.longdo@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

9F228CC2-8B88-4F42-95E2-FAA2168635FB.jpeg (308 KB)
06/02/2023 at 10:13

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10079

PAY-660200085 66010145 พระมหาทวีศิลป์ อาจทวีกุล 0847131066 taweesin8765@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

8952D30D-57DA-4D3D-BC7E-7C1A9A9C76AE.jpeg (294 KB)
05/02/2023 at 19:24

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10078

PAY-660200084 66010136 Akarawit Tobklang 0818479084 akarawittorbklang@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013036184856COR05925.jpeg (126 KB)
05/02/2023 at 18:50

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10077

PAY-660200083 66010143 พระพีร์นิธิ วัฒนมณีวงศ์ 081-6871182 preeniti77@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

120579.jpg (148 KB)
05/02/2023 at 16:57

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10076

PAY-660200082 66010146 ประสิทธิ์ เวชประมูล 0949137458 openmanust@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__200196122.jpg (161 KB)
05/02/2023 at 16:22

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10075

PAY-660200081 66010144 THANAKRIT MUECHAIYABHUM 0820644692 thanakrit.anuttaro@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

0B550BBD-8F71-453C-8686-AE52D9CF4ED8.jpeg (283 KB)
05/02/2023 at 15:57

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10074

PAY-660200080 66010142 พระมหาวัชระ คงเพ็ง 0878988586 amzung.club.20@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

9A26C03B-B7D8-4177-94A5-1FC237254095.jpeg (493 KB)
04/02/2023 at 12:28

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10073

PAY-660200079 66010140 พระมหาวิทยา๐๑ สมพันธุ์๐๑ 0887387146 witaya.sompan@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

40C360FB-C217-4563-8DD2-8596083945D8.jpeg (618 KB)
04/02/2023 at 12:27

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10072

PAY-660200078 66010138 พระมหาอนุชัย๐๑ ใจบุญ๐๑ 0844194576 chaibun1989@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

79C405E7-7680-4E66-9F43-AA12C8C64E68.png (1 MB)
04/02/2023 at 12:08

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10071

PAY-660200077 66010026 ทราทิตย์ อินทรกำเหนิด 0991165445 phrakhpalad@icloud.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

4C207663-A402-4627-9D1A-9503B12A9E53.png (4 MB)
04/02/2023 at 11:45

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10070

PAY-660200076 66010137 พระมหาปิยะวิทย์ ปิยะศุภสิทธิ์ 0638566946 teepiyasupasit@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

transfer_20230203_214834.jpg (528 KB)
03/02/2023 at 21:50

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10069

PAY-660200075 66010131 ยศพล อ่าวตระกูล 0894460230 yosaponsun@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

transfer_20230203_182431[1].jpeg (281 KB)
03/02/2023 at 18:28

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10068

PAY-660200074 66010135 พระธิติพัทร์ สวัสดีที่อยู่สุข 0816464853 phrathitipat2554@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

24611.jpg (160 KB)
03/02/2023 at 17:53

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10067

PAY-660200073 66010073 พระปลัดสุริยา สุขสงวน 0966369298 suri_ya9@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013034123757AOR01087.jpeg (134 KB)
03/02/2023 at 12:39

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10066

PAY-660200072 66010133 คเชนทร์ เรืองพูน 0956194159 panyavachiroyan@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

E9A98F02-CF9E-445C-B485-1F3A5E08072A.jpeg (189 KB)
03/02/2023 at 10:34

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10065

PAY-660200071 66010134 พม.กฤษดา อินเมอะ 0969249453 kritsada133@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

29001.jpg (173 KB)
03/02/2023 at 09:21

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10064

PAY-660200070 66010022 พระธนุพงษ์ วงศ์ประเทศ 0800734832 pia15062537@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

slip-thanipong.jpg (202 KB)
03/02/2023 at 08:29

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10063

PAY-660200069 66010132 ฤทธิพร ว่องไง 0960294598 rittiphol_2002@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

IMG_20230202_162626_.jpeg (259 KB)
02/02/2023 at 16:27

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10062

PAY-660200068 66010096 พระสุรกาญ บุญวิถี 0935688763 somomilian@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

u0e42u0e2du0e19u0e40u0e07u0e34u0e19 u0e04u0e48u0e32u0e2au0e21u0e31u0e04u0e23u0e1eu0e23u0e30u0e18u0e23u0e23u0e21u0e17u0e38u0e15 u0e1eu0e23u0e30u0e2au0e38u0e23u0e01u0e32u0e0d.jpg (921 KB)
02/02/2023 at 15:57

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10061

PAY-660200067 66010128 พระมหาศุภกิจ ครองศิริรัตน์ 0801905990 mo_jii@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

328909968_1124026661583402_3101000670176941056_n.jpg (81 KB)
02/02/2023 at 15:06

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10060

PAY-660200066 66010130 พระสุรพล สีเหลืองอ่อน 0660255233 surphlsiheluxngxxn327@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

FFFFF0BD-9D9C-420B-ADCE-6ABB0C7666B3.jpeg (289 KB)
02/02/2023 at 12:32

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10059

PAY-660200065 66010124 พระครูปลัดกิตติพันธุ์ กรุดประเสริฐ 0891324019 kittiphan4019@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__43704510.jpg (277 KB)
01/02/2023 at 22:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10058

PAY-660200064 66010053 พระภาสกร มหายศนันท์ 0996133549 natchadawan1@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1675264019236.jpg (107 KB)
01/02/2023 at 22:08

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10057

PAY-660200063 66010121 พีร์ทศพล พรมมินทร์ 0825693535 tossapolpommin@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

328857908_878641573448659_5829948456779959677_n.jpg (176 KB)
01/02/2023 at 21:06

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10056

PAY-660200062 66010123 พระพงษ์ศักดิ์ ชูศิลป์ 0804489324 auphongsak@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

16463.jpg (139 KB)
01/02/2023 at 18:33

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10055

PAY-660200061 66010113 พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต อ้อยหวาน 0855392953 phrakhrupramote@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__45793290.jpg (155 KB)
01/02/2023 at 17:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10054

PAY-660200060 66010120 พระสุรัศ01 สุขขุนทด02 0808422359 Su0808422359ss@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1675235767198.png (2 MB)
01/02/2023 at 15:25

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10053

PAY-660200059 66010119 พระครูใบฎีกาจันทร์ทัย เขมจนฺทญาโณ พันที 0854929126 janthai_2532@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

867888.jpg (121 KB)
01/02/2023 at 13:49

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10052

PAY-660200058 66010101 Natee Kongtong 0871257527 nat2nte@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

21213.jpg (144 KB)
01/02/2023 at 11:15

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10051

PAY-660200057 66010115 สุรชัย มากมี 0835405575 oishi072@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

169764BB-70A4-4D09-8328-5C5622246DE0.jpeg (283 KB)
01/02/2023 at 10:58

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10050

PAY-660200056 66010099 Phramahakomsan Prakod 0935410007 prakodkomsan@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

EB279D09-A17C-447B-9F4A-23B8CC43F000.jpeg (295 KB)
01/02/2023 at 10:32

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10049

PAY-660200055 66010116 พระมหาสัภยา สิริรตนเมธี เสธา 0831531396 suppaya10@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

91610F23-4B9B-4D02-8AFE-4B13C9FC09C6.png (642 KB)
31/01/2023 at 22:11

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10048

PAY-660200054 66010109 พระสุปัณวัฒฆ์ โกวิทย์อัศว 0923591398 suphunnawat010205@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

transfer_20230131_204143.jpg (184 KB)
31/01/2023 at 20:43

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10047

PAY-660200053 66010112 Sunaimet Sripraya 0978061111 modlove_lovemod@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

9DDF82F1-049D-4750-9E41-ED0AD50BA7B8.png (1 MB)
31/01/2023 at 20:12

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10046

PAY-660200052 66010111 พระมหาวิชชา อุตฺตมวิชฺโช (พันมี) 0992955199 ppanmee@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (143 KB)
31/01/2023 at 14:02

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10045

PAY-660200051 66010108 พระอิทธิพัทธ์ เดชาศิริพิศาลกุล 0989832817 tummawarov2019@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (146 KB)
31/01/2023 at 12:37

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10044

PAY-660200049 66010107 พระมหาสามารถ ยอดวงศ์ษา 064-2053-212 canwongsa@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

101CCEBA-C5EC-47D7-BC8D-93C755955316.jpeg (537 KB)
31/01/2023 at 10:00

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10043

PAY-660200048 66010110 sangkom nasuan 0851719651 t.tui365@yahoo.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

500 บาท.JPG (288 KB)
30/01/2023 at 21:19

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10042

PAY-660200047 66010103 พระเขษมศิลก์ เนื่องจำนงค์ 0645862455 tankun4556@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

TXN_202301304Zjj98LQbR7ZCCV3E.jpg (166 KB)
30/01/2023 at 19:23

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10041

PAY-660200046 66010102 โกสินทร์ ฝ่ายพลแสน 0644258526 kosinfc1997@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

EFDC02F5-0C59-48A7-ADD6-FC913A4A028E.jpeg (146 KB)
29/01/2023 at 18:56

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10040

PAY-660200045 66010048 ภัทรวัฒน์ เทพนรินทร์ 0613433545 pattarawat2534@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (136 KB)
29/01/2023 at 18:52

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10039

PAY-660200044 66010065 บุญมา นาดี 0878041947 bunmanadi98@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

.jpg (139 KB)
29/01/2023 at 18:08

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10038

PAY-660200043 66010015 Nattiyakon Wirunpan 0860806935 tongkhab1234@gmail.com 1 file(s) uploaded to /ค่าสมัครสอบพระธรรมฑูต 29:

.jpg (59 KB)
29/01/2023 at 15:41

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10037

PAY-660200042 66010098 วิชาญ จันทานานนท์ 0824852225 vichan_23@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

C7236776-8B0A-4323-ADEF-A295B2684E47.jpeg (260 KB)
28/01/2023 at 20:12

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10036

PAY-660200041 66010097 พระมหาอมรศา จารุพันธ์ 0939200349 mahapavaro@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

327727529_1214348782801044_654502408603986240_n.jpg (93 KB)
28/01/2023 at 16:39

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10035

PAY-660200040 66010094 พระมหาอาทิตย์ บุตรศรี 0842878312 pond.p9128@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

327476439_1144890979500407_3368232993079936744_n.jpg (168 KB)
27/01/2023 at 15:21

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10034

PAY-660200039 66010088 พระมหาพรพจน์ ฐิตสาสโน 0816878060 poch9669@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

receipt_20230127130612.png (382 KB)
27/01/2023 at 13:07

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10033

PAY-660200038 66010093 พระมหาวุฒิชัย จันทาธาตุ 0622159215 aumyannawa1999@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

23BCBF39-70FE-442A-8B5A-4B9EEBDB5236.jpeg (165 KB)
27/01/2023 at 12:27

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10031

PAY-660200037 66010069 Phrasomchai Poyomratanasin 0960296637 phrasomchai.1961@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1674795183891.png (1 MB)
27/01/2023 at 11:58

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10032

PAY-660200036 66010092 พระมหาวสันต์ แย้มสีนวล 0885699903 pmwasan58@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1674791443799.png (1017 KB)
27/01/2023 at 10:44

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10030

PAY-660200035 66010090 ปิยะเชษ ภักดีเหลา 0992988598 piyachet23102540@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1F305EAF-C792-4B56-8F3B-FD6CB65B7FBD.png (1 MB)
26/01/2023 at 20:48

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10029

PAY-660200034 66010089 พระมหาวันชนะ หอมจันทร์ 0936828966 homjun1987@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

274732.jpg (232 KB)
26/01/2023 at 13:00

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10028

PAY-660200033 66010085 อนุชิต มณีจินดา 0896421269 anuchit0896421269@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

BEEE0E9A-0C2D-4E85-AF0F-1884F9764268.png (2 MB)
25/01/2023 at 22:14

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10027

PAY-660200032 66010086 พระมหาจงเจริญ สิทธิจันทร์ 0919599399 mahajongjaroen@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1674659222591.png (2 MB)
25/01/2023 at 22:09

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10026

PAY-660200031 66010084 พระณัฐกานต์ อินต๊ะวัน 0997467481 nattakankay38@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

D3531B87-0BAF-49EB-BF47-CCAD1B8C34FA.png (965 KB)
24/01/2023 at 23:04

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10025

PAY-660200030 66010083 พระอิศราวุฒิ ไทยใจอุ่น 0902280446 nut1509901493955@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

7A3B1448-3286-449A-83A2-E267CAA3E71F.jpeg (272 KB)
24/01/2023 at 22:44

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10024

PAY-660200029 66010074 พระเจษฎา ขัตติโยทัยวงศ์ 852-9657-7295 kittithano@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1A5A66F3-12B7-46E6-93D0-31CBD313D7C5.jpeg (253 KB)
24/01/2023 at 22:24

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10023

PAY-660200028 66010081 พระทรงพล วรรณเพ็ญ 0953435950 pkunachayo@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

3149DE28-D4B0-4F19-9CF3-28551B8A390D.jpeg (311 KB)
24/01/2023 at 21:05

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10022

PAY-660200027 66010082 พระ วรากร ดวงมะณี 0956396416 warakon.duangmani59@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

F31C9484-92DF-4F83-A701-B52B19A19AE0.jpeg (145 KB)
24/01/2023 at 16:28

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10021

PAY-660200026 66010068 PHRAKRUSUNTHONDHAMMANITES THONGFAI 0805455262 watchanatip2@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

1674537570554.png (1 MB)
24/01/2023 at 12:20

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10020

PAY-660200025 66010080 พระมหาจิรวัฒน์ กุลลี 0863662803 maikullee@gmail.com 1 file(s) uploaded to /ชำระการโอนเงิน:

54335.jpg (138 KB)
24/01/2023 at 11:14

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10019

PAY-660200024 66010075 พระมหาวิเศษ บุตรวงษ์ 080-448-5897 viset.b1992@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

BED9C5FF-FC30-4D34-98E5-A8F0188F0D78.jpeg (167 KB)
24/01/2023 at 08:03

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10018

PAY-660200023 66010077 พระมหาศุภวัฒน์ สุขดำ 087 5081074 spw2556@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

11. เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร.pdf (327 KB)
23/01/2023 at 13:26

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10017

PAY-660200022 66010071 พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี 088-556-5153 bizsteak.t@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

D774AFC7-D6D3-4BC7-AC84-7506733BE747.jpeg (267 KB)
21/01/2023 at 08:20

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10016

PAY-660200021 66010072 น้ำใส ตั้งเต็มเจริญ 0656479987 iamdsai@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

89F11BEB-6FCC-4081-8054-706BFDC59BD2.jpeg (245 KB)
21/01/2023 at 05:09

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10015

PAY-660200020 66010034 พระชนันท์พิภัช ธนภัทร์ภักดีกุล 0959519193 Chananphipach@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__2744325.jpg (106 KB)
20/01/2023 at 10:25

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10014

PAY-660200019 66010064 วีรยุทธ ปุญญา 0971462131 weerayut.punya@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

TXN_202301193UtuqHoPLAlRv8t0z.jpg (184 KB)
19/01/2023 at 20:59

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10013

PAY-660200018 66010061 พระมหาบดินทร์ จับใจนาย 0936929255 day12272@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013019204613BOR04528.jpeg (103 KB)
19/01/2023 at 20:47

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10012

PAY-660200017 66010045 ธนพนธ์ พันธ์ศรี 0944287469 Tanaponpense@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

DA521D24-70DA-4EA7-9A53-D16CACD86E8E.jpeg (188 KB)
19/01/2023 at 14:31

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10011

PAY-660200016 66010031 พระมหาสิทธิทัศน์ สนเทียนวัด 0979212965 sitthitass113953@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

S__17932318.jpg (348 KB)
18/01/2023 at 12:13

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10009

PAY-660200015 66010030 ฉัตรนาวี โพธิ์ทอง 0625900319 phrachatnavee29@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

_โพธิ์ทอง.jpg (144 KB)
18/01/2023 at 10:44

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10007

PAY-660200011 66010004 Thiti saingam 0822581993 thiti1993@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

AFEE9C60-CE8F-4ECB-91B2-5B141A82AD39.jpeg (154 KB)
17/01/2023 at 22:24

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10008

PAY-660200010 66010041 Nattapon Sadeewong 0934391265 6341702002@mcu.ac.th 1 file(s) uploaded to Google Drive:

receipt_20230117045246.png (294 KB)
17/01/2023 at 04:53

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10005

PAY-660200009 66010017 พิเชษฐ์ ไทยปราณีต 0810802818 kong252229@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

71489.jpg (84 KB)
17/01/2023 at 00:01

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10006

PAY-660200008 66010043 วิระพันธ์ จันใด 0652122368 Wiraphan_jandai@hotmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

IMG_9228 (2).PNG (1 MB)
16/01/2023 at 19:08

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10004

PAY-660200007 66010038 อธิวัฒน์ ปาถานะ 0942586113 athiwat2110@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

IMG_8800.JPG (317 KB)
16/01/2023 at 17:31

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10003

PAY-660200004 66010039 Khananan Niracharanaraphat 0807785076 khananan2532@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

013016143743COR09768.jpeg (77 KB)
16/01/2023 at 14:40

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10002

PAY-660200002 66010025 Phramahasawai Ritwichai 0926628987 sawainoy.rit@gmail.com 1 file(s) uploaded to Google Drive:

0000.jpg (128 KB)
16/01/2023 at 11:25

สถานะ : ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เลขที่นั่งสอบ : 10001